< terug

Andere zaken waar u aan moet denken na een overlijden.

Na een overlijden zult u een aantal zaken gaan opzeggen. Door bijvoorbeeld bankafschriften en agenda’s na te gaan kunt u erachter komen welke lidmaatschappen, contributies en abonnementen de overledene had.

Denk bijvoorbeeld aan:

Abonnementen op bijvoorbeeld sportclubs.
Abonnementen op kranten, weekbladen of tijdschriften.
Sociale netwerken op internet (Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc
Het melden va het overlijden aan alle instanties waar de overledene verder geregistreerd staat.

Nationaal Overledenenregister

Door registratie in het Nationaal Overledenenregister van Postfilter kunt u kosteloos de contactgegevens van overledenen blokkeren voor geadresseerde reclamepost. Alle Nederlandse organisaties die geadresseerde reclamepost versturen zijn verplicht hun adressenbestanden op dit register af te stemmen. De blokkade blijft tien jaar bestaan, zodat men voldoende tijd heeft om de gegevens te verwijderen.

Liever registreren per post? Dan kunt u een brief sturen naar:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam
Vermeld in de brief de contactgegevens van de overledene (dhr./mw., voorletters, achternaam en adres) en de geboortedatum en datum van overlijden.

Denk verder aan:

Het herplaatsen van eventuele huisdieren. 
Plaats huisdieren direct bij familie of breng ze naar een ander onderkomen.

Het inleveren van onderscheidingen (lintjes etc.) bij de overheid. 
Op het certificaat dat bij de onderscheiding is ontvangen staat of de onderscheiding weer ingeleverd moet worden of dat nabestaanden deze mogen houden.

Het inleveren van identiteitsbewijzen bij de gemeente. 
Rijbewijzen, ID-kaarten en paspoorten moeten worden ingeleverd bij de gemeente. Eventueel kunt u ze ongeldig laten maken, zodat u de bewijzen nog kunt bewaren als u dat wilt.

Het overschrijven van het kentekenbewijs.
Officieel moet een kenteken na overlijden van de kentekenhouder binnen vijf weken zijn overgeschreven op de nieuwe eigenaar. Raadpleeg voor vragen de RDW.

De Vreemdelingendienst contacteren over gevolgen verblijfsvergunning 
Als de overledene of diens partner een verblijfsvergunning had, kan dit consequenties hebben voor de nabestaanden. U kunt hiervoor het beste de Immigratie- en Naturalisatiedienstraadplegen.