< terug

Hebben wijzigingen van de Successiewet gevolgen voor mij?

Vanaf 1 januari 2010 is de Successiewet ingrijpend gewijzigd. Bij deze wijzigingen zijn de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting verhoogd. Ook de tarieven voor verkrijgingen buiten de directe familie zijn verlaagd. De wetswijziging kan echter ook gevolgen hebben voor bestaande testamenten en de overdracht van een onderneming naar de volgende generatie. 

Testamenten

De Successiewet is op een aantal punten gewijzigd om bestaande ‘trucjes’ om zo min mogelijk belasting te betalen, tegen te gaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:
• ouders hebben het vruchtgebruik van een woning en hun kinderen de blote eigendom;
• de kleinkinderen zijn/worden bij de vererving betrokken om zo min mogelijk belasting te betalen (zogenaamde ‘ik-opa-testamenten’);
• ouders hebben aan hun kinderen een lening verstrekt tegen een onzakelijke rente;
• bij de eerdere afwikkeling van een nalatenschap is afgesproken dat een zeer hoge rente wordt bijgeschreven op de vorderingen van de kinderen.

In deze situaties kan de wetswijziging nadelige gevolgen hebben. Dit geldt ook voor bestaande testamenten. Zo kan het voorkomen dat een bepaling in uw testament die voor 1 januari 2010 fiscaal voordelig uitwerkte, na 1 januari 2010 juist fiscaal nadelige gevolgen heeft. Het is dan ook raadzaam om door een notaris of adviseur te laten checken welke gevolgen de wetswijziging heeft voor uw testament.

Bedrijfsopvolging

Indien u een bedrijf heeft dat bij uw overlijden vererft naar uw kinderen, bestaan in de Successiewet faciliteiten, waardoor de erfbelasting over het ondernemingsvermogen sterk wordt gematigd. Deze faciliteiten zijn met ingang van 1 januari 2010 nog verder uitgebreid. Tot een waarde van € 1 miljoen is het ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld en daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Van belang hierbij is echter wel hoe uw testament is vormgegeven. Indien uw testament niet goed aansluit bij de faciliteiten, bestaat de mogelijkheid dat de faciliteiten niet volledig kunnen worden benut. Ook dit is een reden om uw testament te laten controleren.     
De faciliteiten voor bedrijfsopvolging gelden overigens ook als een onderneming of aandelen in een onderneming worden geschonken. Ook indien u voornemens bent om de onderneming tijdens leven over te dragen, kunt u dus mogelijk gebruikmaken van de faciliteiten. Wij adviseren u om ook in die situatie de mogelijkheden met uw adviseur te bespreken.

Inkomstenbelasting

Bij overlijden moet mogelijk inkomstenbelasting worden betaald. Vanaf 1 januari 2010 is de wet ook op dat punt gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben als de overledene aandelen houdt in een eigen vennootschap. In dat geval is bij overlijden 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde in de aandelen. Hierdoor kan de verschuldigde belasting behoorlijk oplopen. Als de vennootschap een onderneming drijft, zijn er mogelijk bepaalde fiscale faciliteiten van toepassing, waardoor minder of zelfs geen inkomstenbelasting is verschuldigd.

Slot

De vraag of de wijziging van de Successiewet gevolgen heeft voor uw persoonlijke situatie valt niet eenduidig te beantwoorden. Veel is afhankelijk van de vraag hoe een eventueel testament is vormgegeven en of u een bedrijf heeft.