< terug

Heeft u al een begraafplaats in gedachten of uitgekozen?

Wanneer u een uitvaart wilt regelen zijn er een aantal praktische zaken, waar u rekening mee moet houden. Eén van de belangrijkste zaken om van te voren over na te denken is: wordt het een begrafenis of een crematie? En, als uw voorkeur uitgaat naar begraven, weet u dan al op welke begraafplaats u begraven wilt worden? Wellicht heeft u al een begraafplaats in gedachten?

In Nederland kennen we twee typen begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere. In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden. Wel kan een begraafplaats nadere eisen stellen met betrekking tot toestemming, zoals inwoner van een gemeente of lid zijn van een kerkelijk genootschap.

Maak voor uzelf een keuze welke begraafplaats u aanspreekt. Dat kan worden bepaald door de mooie ligging, de goede bereikbaarheid, de kerkelijke voorkeur, de prijzen van de graven, enz. U kunt gerust vooraf kijken en informeren op de begraafplaats van uw keuze om een goed beeld te vormen. Aandachtspunten bij het kiezen van een begraafplaats kunnen ook zijn de termijn waarvoor een graf gehuurd kan worden en of de gewenste vorm van graf of monument mogelijk is (kan het graf helemaal met een monument afgedekt worden, of niet). Ook zijn er enkele begraafplaatsen waar men bovengronds begraven kan worden.

Begraafplaatsreglementen

Elke begraafplaats heeft zijn eigen begraafplaatsreglement. Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats. Zoals de voorwaarden voor uitgifte en het onderhoud van een graf, het soort graf, afmetingen van een monument en het toegestane materiaal van een monument. Deze reglementen kunnen per begraafplaats nogal verschillen. Ook lopen de kosten voor het vestigen van een graf nogal uiteen. Daarom is het verstandig eerst na te vragen of de mogelijkheden van de begraafplaats van uw keuze overeenkomen met uw wensen.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen zijn meestal algemene begraafplaatsen, waarvan het beheer, onderhoud en de administratie in handen zijn van de gemeente. Overigens kunnen delen op een gemeentelijke begraafplaats een ‘bijzondere’ bestemming hebben. Deze zijn dan op verzoek toegewezen aan een kerkgenootschap. Het beheer, onderhoud en de administratie van deze ‘bijzondere’ delen blijft echter in handen van de gemeente.

Bijzondere begraafplaatsen

Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen met een eigen bestuur en beheerorganisatie. Bijzondere begraafplaatsen zijn bijvoorbeeld kerkhoven die gelegen zijn rondom of naast een kerk. Natuurbegraafplaatsen die zijn meestal aangelegd in natuurgebieden of terreinen die bestemd zijn om natuur te worden. Hier mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van natuurlijke materialen en staan duurzaamheid en rust voor op. Op natuurbegraafplaatsen is in principe wel sprake van eeuwigdurende grafrust in tegenstelling tot de meeste begraafplaatsen. Daarnaast zijn er ook bijzondere begraafplaatsen als oorlogsbegraafplaatsen en particuliere of familie begraafplaatsen.

Nog meer informatie over waar u aan moet denken bij de keuze van een graf leest u hier.

Wilt u meer informatie over het kopen van een graf dan kunt u hier meer informatie vinden.