< terug

Hoe kan ik de kosten van een uitvaart verlagen?

Bij een uitvaart denken we meestal aan een opbaring in een kist, een condoleance, een herdenkingsdienst en een begrafenis of crematie. Uitnodigingen via rouwkaarten en een advertentie in de krant, bloemstukken en een koffietafel.

Moet men de uitvaart op deze wijze regelen of kan het ook soberder; zonder advertenties, rouwbrieven en koffie? Natuurlijk kan dat, u kunt zelf bepalen hoe de uitvaart er uit zal zien. Belangrijk is dat het afscheid past bij de overledene en de nabestaanden.

Meestal regelt men een uitvaart waarbij belangstellenden uitgenodigd worden via rouwbrieven en/of advertenties in de krant. Daarbij krijgen belangstellenden gelegenheid te condoleren en afscheid te nemen en volgt er vervolgens een dienst met als afsluiting een koffietafel. Maar wanneer u een soberder uitvaart wenst, kan dat natuurlijk ook. Een opbaring met een eenvoudig bloemstuk, en een kleine groep belangstellenden in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen, kan ook een manier zijn om afscheid te nemen.

En het kan nog eenvoudiger, wanneer men bijvoorbeeld thuis met de nabestaanden afscheid neemt en de overledene daarna in stilte gecremeerd wordt. U kunt ook kiezen voor een zogenaamde ‘technische crematie’. Het enige wat er dan in het crematorium gebeurt is het cremeren van de overledene. Omdat u verder geen enkele faciliteit van het crematorium gebruikt zullen de kosten lager zijn. Soms is het toegestaan dat een aantal nabestaanden meegaan de ovenruimte in. Informeer hiervoor bij het crematorium.

Andere mogelijkheden

Het is aan een ieder zelf te bepalen hoe men afscheid van zijn dierbare neemt. Belangrijk is dat men bewust en intens afscheid kan nemen. Een afscheid in kleine, vertrouwde kring kan net zo waardevol zijn voor de nabestaanden als een uitgebreide en drukbezochte uitvaart.

Er zijn er nog andere mogelijkheden om de kosten te verlagen, denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– bloemen uit eigen tuin in plaats van een rouwboeket,
– een zelfgemaakte rouwkaart of een aankondiging via internet,
– de kist zelf dragen,
– de bijeenkomst na de uitvaart thuis houden.

Zo kunt u een uitvaart zo persoonlijk maken als u zelf wilt en tegelijkertijd ook op de kosten letten.

Hoe kunt u een en ander goed voorbereiden?

Leg uw wensen eens vast en spreek er met uw partner of kinderen over. Ga dan naar een uitvaartorganisatie en vraag een offerte voor de uitvaart zoals u hem zou wensen. De uitvaartverzorger kan u ook vertellen hoe de uitkering van uw verzekeraar opgevraagd kan worden. Zorg ervoor dat deze zaken bij uw belangrijke papieren bewaard blijven.