< terug

Hoe regel ik de voogdij over mijn kinderen?

Wanneer u minderjarige kinderen heeft, is het belangrijk u af te vragen wat er met de kinderen gebeurt op het moment dat u iets overkomt. Door middel van een testament kunt u vastleggen wie er na uw dood de zorg voor uw kinderen op zich zal nemen. Wanneer u in uw testament geen voogd aanwijst, benoemt de rechter een voogd.

Wanneer u getrouwd bent, oefent u samen het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van u beiden, dan houdt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Wanneer de ander vervolgens ook overlijdt (of de ouders overlijden tegelijk), benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament zelf al een voogd hebben benoemd.

Iedere ouder kan bij testament bepalen wie er na zijn overlijden als voogd(en) het gezag over zijn minderjarige kinderen zal/zullen hebben.
Door een voogdijbenoeming bij testament is de rol van de rechter uitgespeeld; de ouders hebben dwingend bepaald wie er voor hun kinderen gaat zorgen.

Eén voogd of twee voogden?

Wanneer er één voogd benoemd is, dan moet deze er zorg voor dragen dat de minderjarige overeenkomstig zijn vermogen wordt verzorgd en opgevoed. De voogd hoeft dit niet zelf te doen: hij heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht.
Wanneer er twee voogden zijn dan ligt dat anders: zij hebben de plicht en het recht om de minderjarige zelf te verzorgen en op te voeden en zij zijn, zolang de voogdij duurt, jegens de minderjarige onderhoudsplichtig.

Vragen over uw eigen situatie?

We hebben ons hier beperkt tot de situatie voor gehuwden. Er zijn vele andere samenlevingsvormen denkbaar. Wanneer u vragen heeft over u eigen specifieke situatie kunt u contact opnemen met de Uitvaart Informatie Hulplijn.