< terug

Hoe stel ik een codicil of testament op?

Heeft u wel eens nagedacht over uw nalatenschap? Na uw dood kan de wettelijke verdeling van uw nalatenschap anders uitpakken dan u misschien had gewild of voorzien. Door uw wensen vast te leggen in een testament of codicil kunt u ervoor zorgen dat uw nalatenschap wordt verdeeld zoals u dat wenst.

Een testament laat u opstellen bij de notaris. Een codicil kunt u zelf opstellen. Het moet wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Een codicil

Niet alles hoeft in een testament vastgelegd te worden, wanneer het bijvoorbeeld gaat om sieraden, kleding of meubelstukken kan dat ook met een codicil. In een codicil kunnen géén geld en/of onroerende c.q. registergoederen vermaakt worden, deze zaken kunnen alléén per testament vermaakt worden.

Wat kan in een codicil worden geregeld?

– het legateren van kleren, sieraden of meubelen, waarbij de goederen nauwkeurig moeten worden omschreven (bijvoorbeeld de eettafel met zes stoelen);
– de begrafenis of crematie. In een codicil kunt u omschrijven hoe uw uitvaart eruit moet zien.

Hoe stel ik een codicil op?

Een codicil moet aan een aantal voorwaarden voldoen om rechtsgeldig te zijn:
– het moet door uzelf geschreven zijn;
– het moet worden voorzien van de datum waarop u het schrijft;
– het moet door u zijn ondertekend.

Waar bewaar ik het codicil?

U kunt het codicil het beste daar bewaren waar het snel gevonden kan worden. Zeker als u in uw codicil het een en ander beschreven heeft voor uw uitvaart, is het verstandig uw naasten op de hoogte te brengen van het bestaan van het codicil en de vindplaats daarvan. Ook kunt u uw codicil bij uw testament op het notariskantoor laten opbergen, maar ook hier geldt de raad uw naasten hiervan op de hoogte te brengen in verband met eventuele wensen omtrent uw uitvaart.

Voor- en nadelen van het codicil

Een voordeel van een codicil is dat het snel gewijzigd kan worden; namelijk door het oude te verscheuren en een nieuwe te schrijven. Een nadeel is dat het, wanneer het niet bij het testament is opgeborgen, zoek kan raken en of door kwaadwillenden na uw overlijden zoekgemaakt kan worden.

Het testament

Een testament kan worden gemaakt door iemand van 16 jaar of ouder. In een testament kunt u zaken regelen die afwijken van de wet.

Wat kan in een testament worden geregeld?

In een testament kunt u aangeven wie uw erfgenamen zijn en voor welk deel. U kunt uw erfgenamen meer of minder laten erven dan zij volgens de wet zouden erven.
U kunt ervoor zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets zouden erven, een gedeelte van erfenis krijgen.
U kunt een executeur benoemen die zorgdraagt voor de uitvoering van het testament.

Hoe stel ik een testament op?

Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris. De notaris legt de uiterste wil neer in een notariële akte: het testament.
Een testament heeft pas rechtskracht wanneer het door degene die het testament maakt en de notaris is getekend.
Het wijzigen van een testament kan op elk moment door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet weer via de notaris worden geregeld.