< terug

Hoe stel ik een rouwadvertentie op?

Een rouwadvertentie wordt door veel mensen nog steeds gezien als dé officiële mededeling wanneer iemand is overleden.

Rouwadvertentie in plaats van kaarten

Een rouwadvertentie wordt vaak geplaatst terwijl er ook rouwkaarten verzonden worden. Soms echter staat er boven een rouwadvertentie: ‘In plaats van kaarten’. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er geen rouwkaarten worden verzonden. Het voordeel hiervan is dat u tijd bespaart. Het risico is natuurlijk wel dat niet iedereen bereikt wordt.

Rouwadvertentie

Het belangrijkste bij het met maken van de rouwadvertentie is: volg uw eigen gevoel. Als het goed voelt om een standaard zinnetje of veelgebruikt gedicht in de rouwadvertentie te zetten, doe dit dan vooral. Het gaat erom dat de rouwadvertentie past bij de overledene. U kunt voor de rouwadvertentie ook een eigen ontwerp (laten) maken.

U kunt hiervoor zelf een foto of tekening aanleveren die als achtergrond gebruikt kan worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een afbeelding van de overledene, van het huis waar diegene altijd heeft gewoond, van een huisdier of van een belangrijke plek. Er zijn een groot scala aan afbeeldingen en foto’s die u kunt gebruiken als achtergrond van een rouwadvertentie. De uitvaartondernemer of de afdeling familieberichten kunnen u adviseren met betrekking tot diverse teksten, lettertypes, kleurgebruik en de opmaak van de rouwadvertentie.

Voor het formaat van de rouwadvertentie kunt u uit diverse mogelijkheden kiezen. Uiteraard verschillen deze mogelijkheden per krant. U kunt er ook voor kiezen de rouwadvertentie in kleur te laten plaatsen in de krant. Meer informatie over de kosten van een rouwadvertentie en in welke krant u een rouwadvertentie kunt plaatsen leest u hier.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden de rouwadvertentie te laten plaatsen, zodat mensen zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte gesteld worden en weten waar en wanneer de uitvaart plaats zal vinden. Dat betekent dat u kort na het overlijden al een besluit moet nemen over de inhoud en vormgeving van de rouwadvertentie. Wanneer het overlijden niet onverwacht is, hebt u misschien van te voren al eens uw gedachten over de rouwadvertentie laten gaan, maar wanneer een overlijden onverwacht komt en er geen rouwadvertentie voorhanden is, heeft de uitvaartleider een map met voorbeelden bij zich. Hij kan u ook helpen om niets over het hoofd te zien.

De opbouw van de rouwadvertentie

Vaak is een rouwadvertentie een kopie van de rouwkaart en komen vaak dezelfde elementen terug. Maar het kan ook zo zijn dat de tekst van de rouwadvertentie afwijkt van die van de rouwkaart, bijvoorbeeld wanneer de uitvaart inmiddels al heeft plaatsgevonden.

De algemene standaard opzet is vaak als volgt:
•Tekst bovenaan de rouwadvertentie. Vaak een korte zin, een overpeinzing of een gedicht.
•Korte toelichtende tekst, in de trant van ‘na een kort ziekbed is overleden…’ of ‘geheel onverwacht is in zijn slaap overleden….’
•De naam van de overledene.
•Geboortedatum en sterfdatum, meestal staat de geboortedatum aan de linkerkant en de datum van overlijden aan de rechterkant. Dit kan bijvoorbeeld aangevuld worden met bijvoorbeeld een geboortestad of de leeftijd.
•Lijst met nabestaanden, onderaan de rouwadvertentie. Meestal zijn dit de directe familieleden. Vaak staat de woonplaats van de familieleden er ook bij.
•Praktische informatie. Over bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van de uitvaart, wensen van de overledene (wel of geen bloemen) of de mogelijkheid om te condoleren.

Geen adres

Aangeraden wordt om in de rouwadvertentie geen huisadres te vermelden Het zal niet de eerste keer zijn dat een woning bezoek krijgt van ongenode gasten tijdens de uitvaart, met alle gevolgen van dien.

Persoonlijke invulling

De rest van de rouwadvertentie is persoonlijke invulling. Wilt u een gedicht of spreuk in de rouwadvertentie? Dan kan dat. Wilt u bekend maken waaraan de overleden is gestorven? Dan kan dat ook. Soms zijn er specifieke wensen voor de uitvaart. Wanneer de overledene een speciale voorkeur had voor witte bloemen, bijvoorbeeld. Of dat er juist geen bloemen gewenst zijn bij de uitvaart. Deze wensen kunt u in de rouwadvertentie vermelden.

Inspiratie voor rouwadvertentie

Denk bij het opstellen van de rouwadvertentie vooral aan de overledene. Had hij een favoriete artiest? Een favoriet boek? Een favoriet land? Open daar dan de rouwadvertentie mee. Met een quote uit dat favoriete boek bijvoorbeeld. Of een zin uit een lievelingsliedje.

U kunt ook inspiratie vinden in het leven van de overledene. Bijvoorbeeld in het werk dat hij deed, in hobby’s die hij had, in kranten die hij las. Als u daar over na gaat denken, en gaat bedenken welke woorden of zinnen de overledene typeren, dat komt u ook op goede input voor de rouwadvertentie.

Het is soms lastig onder woorden te brengen wat u dan precies wilt of zoekt in een rouwadvertentie. Om dat te ondervangen, kunt u ook andersom denken. Ga andere rouwadvertenties bekijken en bedenk dan wat u absoluut geen goede rouwadvertentie vindt. Op die manier komt u ook op goede ideeën.

De betekenis van veel gebruikte symbolen op een rouwkaart en in een rouwadvertentie vind u hier.

Geen rouwkaart ontvangen

Een overlijden brengt veel verdriet en het regelen van de uitvaart geeft drukte. Het kan zijn dat u hierdoor iemand vergeet uit te nodigen voor de plechtigheid. Om dat te voorkomen, kunt u een zin opnemen in de rouwadvertentie dat dit tevens een uitnodiging is om de uitvaart bij te wonen.

“Als U geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze rouwadvertentie te beschouwen als uitnodiging”.

“Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen”.

“Zij die geen rouwbrief/rouwkaart hebben ontvangen en die de dienst willen bijwonen kunnen deze rouwadvertentie als uitnodiging beschouwen”.

Kijk de rouwadvertentie goed na

Het formuleren van de rouwadvertentie onder tijdsdruk kan lastig zijn en u kunt gemakkelijk iets over het hoofd zien. Kijk daarom de rouwadvertentie en de genoemde data en tijden daarom altijd nog heel zorgvuldig na en vraag ook een ander de tekst nog eens rustig te lezen.

Fouten in de rouwadvertentie, mits deze goed is aangeleverd, hoeft men niet te accepteren. Over de prijs kan dan worden onderhandeld of men kan herplaatsing vragen.

Rouwadvertentie door derden

Het komt regelmatig voor dat het bedrijf waar de overledene werkte, collega’s, vrienden en andere familie ook een rouwadvertentie laten plaatsen, om op die manier hun medeleven te uiten.

Aanleveren rouwadvertentie aan de krant

De uitvaartleider regelt vaak het opmaken en aanleveren van de rouwadvertentie aan de krant. 
U kunt vanzelfsprekend ook zelf een advertentie opstellen en contact opnemen met de krant waarin u de advertentie wilt plaatsen. De krant kan de rouwadvertentie voor u opmaken.

Zelf rouwadvertenties opmaken en aanleveren

Ook kunt u tegenwoordig op diverse sites zelf uw rouwadvertentie samenstellen en plaatsen in de door u gewenste regionale en landelijke dag- en weekbladen. Ook vrienden of collega’s kunnen op deze manier gemakkelijk een rouwadvertentie maken.

U kunt eenvoudig aangeven in welke provincie en in welke krant u de rouwadvertentie wilt plaatsen, Daarna kiest u een van de getoonde modellen van de rouwadvertentie en de breedte van de advertentie die aansluit bij uw wensen. Hierna kunt u het gekozen model invullen en opmaken en volgt er een kostenopgave waarna u de rouwadvertentie definitief kunt laten plaatsen.