< terug

Hoe verloopt de begrafenisplechtigheid?

Wanneer u een uitvaart wilt regelen zijn er veel praktische zaken, waar u rekening mee moet houden. Eén van de belangrijkste is: wordt het een begrafenis of een crematie? Wanneer het om een begrafenis gaat moeten er van te voren een aantal vragen beantwoord worden, hoe wilt u bijvoorbeeld de plechtigheid aan het graf vormgeven?

Herdenkingsdienst

In sommige uitvaartcentra is een gelegenheid om een uitvaartdienst te houden. Is dat niet het geval, dan kan naar een andere locatie worden gezocht. De uitvaartleider zal daar graag bij helpen.
Was de overledene lid van een kerk, dan zal er wellicht voorafgaand aan de begrafenisplechtigheid een herdenkingsdienst plaatsvinden. Ook als iemand geen lid was van een kerk, wordt vaak een herdenkingsdienst georganiseerd.
Sommige families vullen deze dienst zelf in, andere roepen hierbij de hulp in van een pastor, een dominee of voorganger van een geloofsgemeenschap, waarbij de overledene zich betrokken voelde. Het is ook mogelijk om hiervoor een sprekersorganisatie te benaderen.

Wie gaan de kist dragen?

De uitvaartondernemer heeft vanzelfsprekend een dragersgroep beschikbaar. Maar wanneer u het belangrijk vindt om door ‘eigen’ mensen (familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, clubgenoten, etc.) naar het graf gedragen te worden, kunt u dat aangeven. Overtuigt u zich ervan of dat niet teveel van hen vraagt; sommige betrokkenen zouden er moeite mee kunnen hebben. De meeste mensen vinden het echter een eer dit te doen.
Overigens: dragen betekent in de meeste gevallen: rijden. Bij veel kerken en begraafplaatsen wordt gebruik gemaakt van rijdende baarwagens waarop de kist komt te staan vanaf het moment dat deze uit de auto wordt gehaald.
Wie dat anders wil (b.v. op de schouder dragen) zal dit dan ook duidelijk moeten aangeven. Dat vergt wel veel van de dragers: er zijn meer dragers nodig (namelijk 8 i.p.v. 6) en er mag onderling niet te veel lengteverschil zijn. Het is niet bij iedere uitvaartondernemer mogelijk, dus overleg dit goed van te voren.
Ook kunt u met de uitvaartondernemer overleggen of het mogelijk is de dragers vanuit ‘eigen kring’ aan te vullen met één of meerdere dragers vanuit de uitvaartondernemer.

Muziek

Op veel begraafplaatsen is het mogelijk een mobiele geluidsinstallatie bij het graf te plaatsen, vaak ook met de mogelijkheid tot het ten gehore brengen van muziek in de vorm van cassettebandjes of cd’s of mp3’s. Wanneer er geen geluidsinstallatie aanwezig is kan er een gehuurd worden.

Het neerlaten van de kist

Tijdens de plechtigheid aan het graf wordt de kist neergelaten. U kunt kiezen of dat geheel (tot op de bodem van het graf) of gedeeltelijk (tot aan het ‘maaiveld’) moet gebeuren. In dat geval komt de deksel op gelijke hoogte met de grond rond het graf.