< terug

Hoe werkt terminale zorg wanneer iemand thuis is?

De meeste mensen willen het liefst thuis sterven. Thuis voelt men zich het meest vertrouwd en kan het gewone leven zoveel mogelijk doorgaan. Maar het is wel belangrijk ervoor te zorgen dat de zorg en de organisatie niet zoveel aandacht opeisen dat de huisgenoten en andere mantelzorgers overbelast raken.

Thuis sterven

Om thuis te kunnen sterven wordt de zieke meestal in eerste instantie door zijn partner en andere naasten verzorgd, eventueel aangevuld met (gespecialiseerde) thuiszorg. Maar zeker als het ziekteproces langdurig is, kan dat voor de naasten behoorlijk uitputtend zijn. Het is belangrijk dat zij ook hun eigen activiteiten kunnen hebben.

Netwerk Palliatieve Zorg

In heel Nederland zijn er 66 Netwerken Palliatieve Zorg. Alle Netwerken Palliatieve Zorg zijn verenigd in Stichting Fibula. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio en heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De netwerkcoördinator geeft u graag meer informatie over wat het Netwerk Palliatieve Zorg voor u kan betekenen.

Thuiszorg

Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de huishouding en/of de persoonlijke verzorging of verpleging bij iemand thuis. De zorg is erop gericht dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Thuiszorg kan ook ingeschakeld worden voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een verpleegkundige of maatschappelijk werker. Bij de grotere thuiszorgorganisaties kunnen verschillende hulpmiddel en verpleegartikelen worden geleend of gekocht.

Vrijwilligersorganisaties

De vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) bieden hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen bijvoorbeeld door ’s nachts te waken of overdag bij de zieke aanwezig te zijn. De vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. Hulp van de VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren. U kunt rechtstreeks een beroep doen op de VPTZ, een verwijsbrief is niet nodig.

Iedere regio heeft een eigen lokale VPTZ organisatie. U kunt op de website van het netwerk in uw regio alle belangrijke informatie en contactnummers vinden. De regionale coördinator geeft u graag meer informatie over wat de vrijwilligersorganisatie voor u kan betekenen. U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken.

Vrienden, familie en kennissen

Ook familieleden en vrienden of kennissen vinden het vaak fijn om een stukje zorg over te nemen, om betrokken te zijn en om in deze periode iets voor u te kunnen (blijven) betekenen. Durf dat dus ook te vragen en maak de vragen dan liefst zo concreet mogelijk: Wil je eens in de week boodschappen doen? Of ‘Wil je op de woensdagavonden hier zijn?

Huisarts

Voor de medische zorg en begeleiding bij het stervensproces is de huisarts de aangewezen persoon. Ga tijdig in gesprek met de huisarts, zodat u weet wat u van elkaar verwachten kunt.

Vergoedingen

Ook wanneer u ervoor kiest thuis te blijven, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. In principe kan iedereen die meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een PGB (persoonsgebonden budget). Met een PGB bepaalt u zelf welke zorg u wilt ontvangen, en verzorgt u zelf de bijbehorende administratie. Een alternatief is zorg in natura. Zorg in natura is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld door thuiszorgorganisaties.

Andere oplossingen

Wanneer het ziekte- en sterfbed toch te zwaar wordt moet er worden uitgekeken naar een andere oplossing. Ook om medische redenen kan een verhuizing alsnog nodig zijn. Dan kan overplaatsing naar een verpleeghuis of hospice overwogen worden. Hier leest u wat een hospice is.