< terug

Hoelang wordt de as in het crematorium bewaard?

Na de crematie moet de as gedurende een wettelijk vastgestelde periode van één maand in het crematorium bewaard worden voordat de as zijn uiteindelijke bestemming kan krijgen. Het kan zijn dat u na deze termijn nog geen beslissing heeft kunnen nemen. Bij de meeste crematoria heeft u dan nog een half jaar de tijd om te bedenken welke bestemming u de as wilt geven, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
U kunt ook aangeven nog langer na te willen denken over een goede bestemming, er zal nooit iets met de as gebeuren zonder uw opdracht of toestemming. Informeer in dat geval bij het crematorium naar de kosten.