< terug

Ik ben alleen. Wie regelt straks mijn uitvaart?

Het moment waarop we afscheid van het leven moeten nemen is voor iedereen onbekend en kan soms onverwacht komen. Wie regelt uw uitvaart op het moment dat u komt te overlijden? Voor mensen met een partner en/of kinderen ligt het voor de hand dat zij deze taken op zich nemen, maar wanneer u alleenstaand bent, wie doet het dan?

Wie kan mijn uitvaart en nalatenschap regelen?

Het is niet zo dat alleen familie een uitvaart mag regelen, ook buren, vrienden, bekenden of collega’s mogen dat doen. Wanneer u geen nabestaanden heeft, kunt u dus naar mensen in uw omgeving kijken: misschien heeft u een goede vriend, buurvrouw of achterneef die u wilt vragen uw uitvaart te regelen. Denk er wel aan dat degene die uw uitvaart regelt opdrachtgever wordt voor de uitvaart en dus verantwoordelijk is voor de kosten. De opdrachtgever kan de kosten verhalen op de nalatenschap.

Naast uw uitvaart moet dus ook uw nalatenschap geregeld worden. Misschien heeft u geen uitvaartverzekering, maar een bedrag gereserveerd voor uw uitvaart. Uw huis moet verkocht, uw huur moet worden opgezegd. Wie gaat deze zaken afwikkelen na uw dood?

Uw wensen met betrekking tot uw uitvaart, het graf of de bestemming van de as, kunt u vastleggen in een codicil. Daarvoor is geen testament nodig. Maar wanneer u iemand aan wilt stellen die uw finaciële zaken en nalatenschap afwikkelt na uw overlijden (een executeur) is wel een testament nodig. Daarvoor moet u naar de notaris. Iemand is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Een executeur hoeft niet noodzakelijkerwijs één van de nabestaanden te zijn. Wanneer u problemen verwacht tussen de erfgenamen is dat misschien zelfs beter van niet. U kunt bijvoorbeeld ook een externe persoon of rechtspersoon aanwijzen voor het vervullen van deze functie. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de notaris vragen als executeur testamentair op te treden. 
Als u geen executeur aanwijst in uw testament zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van het testament.

Leg uw wensen vast

Wanneer u uw wensen kenbaar maakt en vastlegt, kan uw uitvaart en de financiële afwikkeling van uw nalatenschap zo plaatsvinden als u het in gedachten heeft.

Uw uitvaartwensen kunt u ook vastleggen in een codicil. Een codicil is een volledig handgeschreven document dat u ondertekent. In een codicil kunt u omschrijven hoe uw uitvaart eruit moet zien, maar u kunt er geen financiële zaken mee regelen.

Ook kunt u uw uitvaartwensen vastleggen in een wilsbeschikking. Bij de Uitvaart Informatie Hulplijn kunt u een wilsbeschikking aanvragen. Het is een handig hulpmiddel om de details van uw uitvaart te overdenken en op te schrijven. Het heeft niet dezelfde rechtsgeldigheid als een testament of codicil. Maar het is prettig als u met behulp van de wilsbeschikking over uw uitvaartwensen heeft nagedacht voordat u naar de notaris gaat.

Wat gebeurt er wanneer er niets is vastgelegd?

Wanneer iemand zonder directe nabestaanden komt te overlijden, en er is niets geregeld, is er niemand direct verantwoordelijk. Vrienden, kennissen of buren kunnen de uitvaart regelen, maar het is een probleem de kosten vergoed te krijgen. Want wanneer er niemand is die de nalatenschap beheert, kan er ook niemand aan het geld of banksaldo van de overledene komen.

Wanneer na een aantal dagen blijkt dat niemand het regelen van de uitvaart op zich neemt, gaat de gemeente actie ondernemen. De gemeente kijkt of er in de woning een verzekeringspolis gevonden kan worden. Was de overledene verzekerd, dan wordt de verzekeraar gebeld en hoeft de gemeente verder niets meer te doen. Als er geen verzekering is maar voldoende banksaldo, regelt de gemeente een nette uitvaart met het geld dat er is.

Wanneer er geen geld is, zorgt de gemeente voor een uiterst sobere uitvaart. De kosten hiervan worden verhaald op de erfgenamen, wanneer die gevonden worden. Worden er geen erfgenamen gevonden, dan worden de kosten betaald uit nalatenschap.