< terug

Ik denk dat ik hulp nodig heb bij het rouwen. Waar kan ik terecht?

Rouw is een reactie op een verlies. In het geval van een overlijden is rouw de reactie op het verlies van iemand die veel betekende in het leven van de nabestaande. De pijn van het gemis is de ‘prijs’ die men betaalt voor de band met de overledene.

Rouw hoort bij het leven. Iedereen maakt in het leven ingrijpende verliezen mee, niet alleen door de dood maar ook door het leven. Hoe lang een rouwproces duurt en op welke manier de rouw ervaren wordt, is voor ieder mens verschillend.
Rouwenden moeten hun leven opnieuw afstemmen, de geliefde persoon is immers voorgoed weg. Rouw is om die reden dan ook een proces van acceptatie en aanpassen. Het is niet alleen het loslaten van de dierbare persoon, maar ook het loslaten van gewoontes die je samen had, ook in sociaal opzicht.

Wanneer is hulp wenselijk?

Verreweg de meeste mensen verwerken het verlies op eigen kracht, samen met familie en vrienden. Het is heel normaal dat rouw tijd nodig heeft en dat dit langer duurt dan men zelf of de omgeving had verwacht.

Soms zijn er echter omstandigheden waardoor de rouw bemoeilijkt wordt. Er kunnen bijkomende problemen zijn waardoor de verwerking van het verlies extra moeilijk wordt, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom.

Hulp is wenselijk wanneer u, als rouwende, zelf vindt dat er hulp nodig is. Wanneer u het, ook na langere tijd, nog steeds moeilijk vindt om het leven op te pakken, bijvoorbeeld. Of wanneer er geen of weinig ondersteuning is vanuit uw omgeving of u uw omgeving niet kunt of wilt belasten met uw verdriet en emoties.

Er kan sprake zijn van chronische of uitgestelde rouw of van een ernstiger problematiek en psychische problemen die geactiveerd worden door het rouwproces. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van extreme schuldgevoelens, langdurige verbittering, verslavingsproblematiek, ernstige lichamelijke verwaarlozing, depressiviteit, langdurige intense wanhoop of gedachten over zelfdoding. Het spreekt vanzelf dat hulp dan zeer wenselijk is.

Waar kunt u terecht?

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan u informatie en adressen geven van diverse instanties in Nederland die zich met verliesverwerking bezig houden. Hierbij kunt u onder andere denken aan speciale adressen voor:
– Bezoekdiensten door en voor weduwen en weduwnaars;
– Cursussen ‘verlies en dan verder’ voor ouderen;
– Kinderen die een of beide ouders hebben verloren;
– Kinderen die hun broer of zus hebben verloren;
– Lotgenotengroepen;
– Mensen die hun partner hebben verloren;
– Ouders van een vermoord kind;
– Nabestaanden na zelfdoding;
– Ouders die hun kind hebben verloren;