< terug

Inkomen? Waar moet u aan denken na een overlijden.

Pensioen en uitkeringen

Ga na of uw AOW of ANW uitkering verandert.
Ga na of er AOW of ANW uitkeringen aangevraagd moeten worden.
Ga na of er AOW of ANW uitkeringen stopgezet moeten worden.
Binnen enkele dagen ontvangen nabestaanden een brief van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) over de wijzigingen die voor hen van toepassing zijn. Volg de instructies in de brief of bel voor meer informatie met de SVB.

> Meld het overlijden ook bij de Sociale Verzekerings Bank.

Bekijk of u recht heeft op pensioenuitkeringen.

Ga na of er pensioenuitkeringen stopgezet moeten worden.
Zolang de DigiD van de overledene nog werkt kunt u voor de pensioenrechten van de overledene kijken op mijnpensioenoverzicht.nl.
Neem anders contact op met de pensioenverzekeraar(s).

> Meld het overlijden bij de pensioenverzekeraar(s).

Bereken wat uw totaalinkomen nu wordt.

Als u van alle pensioenverzekeraars een opgave heeft ontvangen van uw nabestaandenpensioen, dan kunt u een inschatting maken van uw gewijzigde inkomen.

Inkomen overledene

Bekijk of er nog recht is op uitbetalen van loon en/of vakantiedagen.
Was de overledene in loondienst? Dan kan het zijn dat er nog een recht bestaat op uitbetalen van loon en/of vakantiedagen. Misschien bestaat er recht op een overlijdensuitkering. Neem hiervoor contact op met de afdeling Personeelszaken van de betreffende werkgever.
Denk ook aan de leaseauto.
Indien nodig meld het overlijden bij de bedrijfsvereniging.

> Meld het overlijden direct bij de werkgever.

Had de overledene een uitkering? Zorg dat de uitkering direct bij het UWV stopgezet wordt.
Als de overledene een uitkering van het UWV ontving kan het zijn dat er recht bestaat op een einduitkering. Informeer naar uw situatie bij het UWV.

> Meld het overlijden direct bij het UWV.

Verandering inkomen door overlijden

Controleer of de huur- en/of zorgtoeslag veranderen.
Misschien moet de huurtoeslag gestopt worden of juist aangevraagd worden.
Misschien moet de zorgtoeslag gestopt worden of juist aangevraagd worden.
Het kan zijn dat door het gewijzigde inkomen de belastingtoeslagen wijzigen. Maak een berekening op toeslagen.nl om te kijken wat voor u geldt.
Denk ook aan de kinderbijslag.

> Meld het overlijden ook als lopende toeslagen worden ontvangen.

Ga na of er recht is op bijzondere bijstand.

Als u als nabestaande door het overlijden een behoorlijke terugval in inkomen heeft, kan het zijn dat u recht heeft op bijzondere bijstand. Informeer hiervoor bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Als een ondernemer overlijdt.

Neem contact op met de boekhouder om te zien wat er geregeld moet worden om te voorkomen dat er na het overlijden van een ondernemer direct een financieel probleem ontstaat.

Vervallen van rechten door ontvangen erfenis.

Door het ontvangen van de erfenis kan het zijn dat u als nabestaande geen recht meer heeft op bepaalde rechten denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Dit speelt een rol wanneer het vermogen groeit, maar kan ook een rol spelen als het inkomen toeneemt.