< terug

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Helaas krijgen wij bijna allemaal wel eens te maken met een sterfgeval waarvoor wij naar de notaris moeten. Maar om over de banktegoeden van een overledene te kunnen beschikken is meestal een verklaring van erfrecht nodig.

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Helaas krijgen wij bijna allemaal wel eens te maken met een sterfgeval waarvoor wij naar de notaris moeten. Maar om over de banktegoeden van een overledene te kunnen beschikken is meestal een verklaring van erfrecht nodig.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar wel vaak nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap. Zonder de verklaring van erfrecht blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd. Ook is het vaak lastig om partnerpensioen te krijgen. Ook is een verklaring van erfrecht nodig bij de verkoop van een huis van de overledene.

Wat staat er in de verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht wordt onder meer opgenomen:
• de naam van de overledene en de datum van overlijden;
• de burgerlijke staat van de overledene en de aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden;
• of er een testament is en wat is de inhoud daarvan is;
• of de wettelijke verdeling van toepassing is;
• wie de nalatenschap beheert en verantwoordelijk is voor de afwikkeling;
• wie de erfgenamen zijn;
• of de erfgenamen de erfenis zuiver aanvaard, beneficiair aanvaard, of verworpen hebben.

Wanneer er meer erfgenamen zijn, is het vaak praktisch dat aan één van de erfgenamen een volmacht wordt verleend om namens de andere erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen; ook dit kan in de verklaring van erfrecht worden opgenomen.