< terug

Is het mogelijk om een uitvaart duurzaam vorm te geven?

Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en maken tijdens hun leven keuzes die hierbij passen. Toch is het nog niet zover dat ook de uitvaart duurzaam wordt vormgegeven. Want wanneer men een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er vaak weinig tijd om zich te oriënteren op duurzame producten en diensten. Er zijn uitvaartondernemers verenigd die op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid. Dit doen zij door duurzame producten en diensten aan te bieden op onderdelen van de uitvaart en leveranciers te vragen (nog) duurzamere producten te ontwikkelen. Bij duurzame producten moet u denken aan bijvoorbeeld, duurzame kisten, urnen, rouwdrukwerk maar ook de catering en de bloemen tijdens de uitvaart kunnen duurzaam vormgegeven worden.