< terug

Is kinderopvang bij de uitvaart of condoleance mogelijk?

Of u kinderen mee kunt nemen naar een uitvaart, is afhankelijk van de situatie en het kind zelf. Is de overledene een naast familielid, dan is het bijna vanzelfsprekend dat de kinderen aanwezig zijn. Zij kunnen een duidelijke rol krijgen bij de uitvaart, bijvoorbeeld door muziek te maken, een verhaaltje of gedicht voor te lezen, tekeningen te maken of ballonnen op te laten.

Er kunnen ook situaties zijn waarbij het minder prettig is om kinderen bij (een deel van) de uitvaart aanwezig te laten zijn. Vooral jonge kinderen hebben geen besef van een overlijden. Voor hen is het moeilijk om lang stil te zitten. Ook tijdens het condoleren kan het voor kinderen moeilijk zijn: de volwassenen hebben veel aandacht voor elkaar en delen hun verdriet. Voor de kinderen is er minder tijd, maar ze worden wel geconfronteerd met het verdriet van de ouderen. Dat kan heel ingrijpend zijn.

Kinderopvang tijdens de uitvaart

Er zijn kinderopvang-organisaties met een poule van ervaren pedagogisch medewerkers die u speciaal kunt inhuren. Deze zijn bij uw uitvaartleider bekend.
Deze medewerkers zijn getraind voor het begeleiden van kinderen in deze bijzondere situatie. De pedagogisch medewerker heeft een verrijdbare koffer met speelmaterialen. Per pedagogisch medewerker is er opvang mogelijk van 1 tot 8 kinderen, van 0 t/m 12 jaar. Aan de ouders/verzorgers wordt vooraf gevraagd een intakeformulier in te vullen met bijzonderheden over de kinderen en de contactgegevens.

De kinderen kunnen ook opgevangen worden op een locatie in de buurt van de uitvaartplechtigheid.