< terug

Kan ik de as direct na de crematie bezoeken?

Na de crematie wordt de as in een asbus, voorzien van de persoonlijke gegevens van de overledene, bewaard en wordt in de Algemene Nis van het crematorium geplaatst. Omdat de Algemene Nis niet toegankelijk is voor bezoekers, hebben sommige crematoria een Openbare Algemene Nis. In deze Openbare Algemene Nis kan de asbus door de nabestaanden worden bezocht. Wanneer u van die mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u dat aangeven bij de uitvaartleider.