< terug

Kan mijn partner bij de bankrekeningen na mijn overlijden?

Wanneer uw partner overlijdt, heeft u veel aan uw hoofd. Familie en vrienden moeten worden ingelicht en de uitvaart moet worden geregeld. Het laatste waar u op dat moment aan wilt denken zijn de financiën. Toch komt het moment dat u ook daar aandacht aan moet besteden. Zoals de bankrekening van uw partner, wat gebeurt daarmee? Veel mensen vragen zich af of ze nog bij het geld kunnen van de en/of-rekening.

Een algemene regel is dat rekeningen die alleen op naam van de overledene staan worden geblokkeerd zodra bericht van overlijden is ontvangen. Dit betekent dat de erfgenamen geen geld kunnen opnemen van deze rekeningen.

En/of rekeningen

Een en/of-rekening is een rekening die zowel samen als alleen gebruikt kan worden. Bij de meeste banken wordt na het overlijden één van de rekeninghouders de zogenaamde en/of rekening niet (of gedeeltelijk) geblokkeerd. Of de rekening geblokkeerd wordt hangt af van de overeenkomst met de betreffende bank.

Geblokkeerde rekening

Over het tegoed op een geblokkeerde rekening kan in beginsel niet beschikt worden. Geblokkeerde rekeningen kunnen weer worden gedeblokkeerd op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen na het overleggen van een verklaring van erfrecht.
Bij de meeste banken kan direct na het overleggen van de verklaring van erfrecht over de rekening worden beschikt.

Noodzakelijke betalingen

Het kan zijn dat er zonder uitstel bepaalde betalingen gedaan moeten worden. In dat geval neemt u contact op met de betreffende bank. Vaak is het mogelijk bepaalde noodzakelijke betalingen door te laten gaan, zeker als ze te maken hebben met de voortzetting van het huishouden van nabestaanden van de overledene.

Volmachten

Volmachten voor rekeningen komen altijd te vervallen door overlijden.

Informeer bij uw bank

U kunt bij uw bank informeren naar hun policy ten aanzien van rekeningen, deposito’s, effecten etc. als iemand is komen te overlijden. De bank kan u ook vertellen in welke gevallen u een verklaring van erfrecht nodig heeft.

Verschil machtigingen aan bank en machtigingen tot automatische incassobetalingen
Omdat hier nogal wat misverstanden over bestaan, volgt hieronder een toelichting.

Machtigingen aan bank/giro

Hier geeft de rekeninghouder zelf aan de bank opdracht om bijvoorbeeld periodiek huur, hypotheek, giften etc. te betalen. De rekeninghouder vraagt aan de bank of zij ‘automatisch’ – bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag – op de door de rekeninghouder aangegeven rekening willen storten.

Machtiging automatische incasso

Machtigingen tot automatische incasso’s zijn toestemmingen aan bedrijven en organisaties om regelmatig aan hen verschuldigde bedragen van uw rekening te laten afschrijven (bijvoorbeeld de betaling van water, gas, tijdschriftabonnementen etc.) Het stopzetten van deze ‘betalingen’ moet via deze bedrijven zelf geregeld worden.

Pincodes

Het is niet aan te bevelen pincodes ergens te vermelden, ook niet ten behoeve van nabestaanden. De pincode is rekening/persoonsgebonden en het bekendmaken van deze code kan leiden tot misbruik. Als er een gezamenlijke en/of rekening is, beschikt de andere mederekeninghouder over een eigen pincode. Hij of zij heeft de pincode dan ook niet nodig.