< terug

Kunnen wij een grafmonument jaarlijks in onderhoud geven?

Een graf moet onderhouden worden. Dat kan soms lastig zijn wanneer de nabestaanden niet in staat zijn om het graf te verzorgen, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen.

Er zijn bedrijven die dat onderhoud van u kunnen overnemen. Met het natuursteenbedrijf waar het grafmonument vandaan komt, kunt u bijvoorbeeld in overleg een contract opstellen waarin voor een aantal jaren vastgelegd wordt welke werkzaamheden er jaarlijks uitgevoerd worden tegen een vast bedrag.

Zo’n onderhoudscontract is ook een goede oplossing wanneer er geen nabestaanden zijn. In dat geval kan het onderhoud notarieel geregeld worden. Er wordt dan uit de nalatenschap een vast bedrag gereserveerd dat wordt verdeeld over het aantal jaren onderhoud.