< terug

Mag ik de urn ook mee naar huis nemen?

Ja, de urn mag mee naar huis, dat gebeurt heel veel. Nabestaanden kunnen om begrijpelijke redenen hun dierbare zo dicht mogelijk bij zich willen hebben. Bijvoorbeeld bij hen thuis of op een begraafplaats in de buurt. Veel begraafplaatsen hebben tegenwoordig urnentuinen en urnenmuren.

Mag ik thuis alles met de as doen?

Ja, in principe wel. U kunt de urn thuis neerzetten of in de eigen tuin begraven of bijzetten. De as in de urn zit in een asbus of in een ashoes. Blijft de as in de urn, dan moet de asbus of ashoes gesloten blijven en moeten naam en crematoriumnummer 20 jaar lang leesbaar blijven. Dit is belangrijk, want als later een nieuwe bewoner de tuin omspit en de urn vindt, kan hij de urn bij het crematorium terugbezorgen.

Mag ik de as overal verstrooien?

In uw eigen tuin is het verstrooien geen probleem, maar wanneer u de as elders op een dierbaar plekje wilt verstrooien, dan mag dat niet zomaar.
De as mag niet overal worden verstrooid en er gelden enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is wel dat de eigenaar van de grond toestemming moet geven. Zo moet voor plekken die in particulier bezit zijn, de eigenaar van die grond toestemming verlenen om de as daar te verstrooien. Stel dat de overledene graag in een bepaald bos wandelde of aan de waterkant viste en u wilt de as daar verstrooien, dan moet u toestemming hebben van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat.
Gaat het om openbare plaatsen, dan kunt u het beste navraag doen bij de gemeente. In de Algemene Politie Verordening van een gemeente staat meestal beschreven waar en wanneer verstrooid mag worden. Op een aantal plaatsen kan het namelijk verboden zijn, bijvoorbeeld op verharde wegen.
U moet u zich ook realiseren dat een privé-verstrooiplek niet altijd toegankelijk is of zal blijven. Kiest u bijvoorbeeld voor de eigen tuin, dan moet u er wellicht rekening mee houden, dat u na een verhuizing geen rechten meer kan laten gelden, zoals bezoek aan of het ongemoeid laten van de plek van verstrooiing. Dat kan ook gelden voor andere zelfgekozen plekken.

Thuisbijzetting

Ook kan de asbus worden meegenomen naar huis of naar het huis van degene die de zorg voor de asbus op zich neemt. Dit betekent in de praktijk dat de overledene in zijn laatste wil zelf kan bepalen wie de asbus met de as mee naar huis mag nemen.
U kunt de asbus thuis of in de tuin een eigen plekje geven en bewaren in een sierurn, in een kunstvoorwerp, in een medaillon of ander sieraad.