< terug

Waar moet u aan denken als de overledene kinderen heeft.

Direct

Als het kind nu geen ouders meer heeft moet de voogdij geregeld worden. 
Bekijk of de huidige voogdijregeling gewijzigd moet worden.  
In het testament kunnen ouders een voogd aanwijzen, de rechter zal een voogd altijd moeten benoemen.

> Voor vragen over voogdij kunt u de rechtbank raadplegen.

Hulpverlening

Als het nodig is, regel dan extra kinderopvang of buitenschoolse opvang.
Informeer in geval van het overlijden van uw kind de kinderopvang of buitenschoolse opvang zodat deze stopgezet kan worden.
Schakel als dat nodig is extra gezinshulp in. 
U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden voor hulp/ondersteuning thuis.

> Voor vragen kunt u ook terecht bij Jeugdzorg.

Geldzaken

Ga na of er recht is op een wezenuitkering bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
Informeer bij het pensioenfonds of er een nabestaandenpensioen is.
Neem contact op met de SVB wanneer u vragen heeft over de kinderbijslag.
Check of het kindgebonden budget veranderd. Gebruik de rekenhulp op toeslagen.nl of bel de belastingtelefoon: 0800 – 05 43.
Neem contact op met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. 
Informeer bij het overlijden van uw kind de Dienst Uitvoering Onderwijs. De studiefinanciering of tegemoetkoming moet dan worden stopgezet.
Informeer bij overlijden van uw kind bij Universiteit of school of er recht is op teruggave is van lesgeld.