< terug

Waar moet u aan denken bij een crematie?

Wanneer u een uitvaart wilt regelen zijn er een aantal zaken, waar u rekening mee moet houden. Eén van de belangrijkste om van te voren te overdenken is: wordt het een begrafenis of een crematie? Wanneer het om een crematie gaat moeten er van te voren een aantal vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld over de keuze van het crematorium, of het aantal belangstellenden dat verwacht wordt.

Welke crematorium wordt het?

Bij de keuze van het crematorium kan de grootte van de aula een rol spelen. Vaak kennen crematoria verschillende aula’s voor verschillende aantallen personen. Daarmee kan worden voorkomen dat een klein groepje mensen in een veel te grote aula belandt, of (andersom) dat de aula te klein is om aan alle familieleden en belangstellenden plaats te kunnen bieden.
Datzelfde geldt ook voor de koffiekamer, waarvan na de plechtigheid gebruik gemaakt wordt. Probeer van te voren goed in te schatten hoeveel belangstellenden er zullen zijn.

Hoeveel tijd zal de plechtigheid in beslag nemen?

De meeste crematoria kennen een maximumtijd voor het gebruik van de aula en koffiekamer. Overschrijding van die tijd zorgt voor organisatorische problemen en overlast voor ‘volgende’ families, die gedwongen worden om langere tijd in de wachtkamer te blijven. Bij het overschrijden van de maximumtijd wordt bij de meeste crematoria een extra bedrag geheven.
Wanneer tijdens het regelen van de uitvaart al blijkt dat de maximumtijd overschreden zou kunnen worden, kan er een dubbele aulatijd worden aangevraagd. Dat is meestal goedkoper dan overschrijding van de toegestane tijd.

De plechtigheid in de aula

De plechtigheid in de aula van het crematorium kan op diverse manieren vorm krijgen. Sommige families vullen deze dienst zelf in, andere roepen hierbij de hulp in van een pastor, een dominee of voorganger van een geloofsgemeenschap, waarbij de overledene zich betrokken voelde.
Het is ook mogelijk om hiervoor een sprekersorganisatie te benaderen.

Muziek

Elk crematorium heeft de mogelijkheid om muziek ten gehore te brengen. Meestal is er een lijst met in het crematorium aanwezige muziekstukken, waaruit u een keuze kunt maken. 
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk eigen muziek, in de vorm van cd’s, cassettebandjes, mp3 etc, aan te leveren. 
Verder zijn er ook mogelijkheden tot het brengen van live muziek, zo kan er bijvoorbeeld een orgel, een keyboard of een piano aanwezig zijn.

Het afscheid

De manieren om afscheid van de kist met de overledene te nemen zijn per crematorium verschillend. Sommige crematoria kennen de mogelijkheid de kist te laten zakken, bij andere crematoria worden er gordijnen gesloten of gaat de kist langzaam naar achteren en wordt een glas-in-lood deur gesloten.
Wordt de kist niet aan het oog onttrokken, dan is het mogelijk om na afloop van de plechtigheid iedereen langs de kist te laten defileren. Daarbij is het goed van te voren te bedenken of de familie dit als eerste, dan wel als laatste wil doen.
Ook zijn er crematoria waar de familie de mogelijkheid heeft de kist gezamenlijk naar de ovenruimte te brengen.

Koffie met cake?

Het samenzijn na de plechtigheid bevat traditiegetrouw een kopje koffie met een plak cake. Maar ook hier zijn de mogelijkheden groter. De meeste crematoria kunnen een goed glas wijn of een borrel met bittergarnituur serveren, maar ook een gebakje of luxe hartige hapjes behoren tot de mogelijkheden.

Asbestemming

De as die na de crematie overblijft moet een maand in het crematorium bewaard blijven.

Daarna kan de as een definitieve bestemming krijgen. Zie hiervoor onze informatie over asbestemming.