< terug

Wat betekenen de veel gebruikte symbolen op een rouwkaart en in een rouwadvertentie?

Een symbool in een overlijdensadvertentie en op een rouwkaart kan heel goed aangeven welke band de ondergetekenden hadden met de overledene.

Een aantal veel gebruikte symbolen en hun betekenis:

•Ringen – verbondenheid

Twee ringen die met elkaar verbonden zijn, symboliseren de hemel en de aarde en de verbondenheid tussen twee mensen.

•Liggende 8 – oneindigheid

De liggende 8, het lemniscaat symbool, heeft geen begin en geen einde, geeft geen richting aan en staat voor een eeuwige beweging.

•Vlinder – transformatie, metamorfose en verandering

De vlinder laat zien dat verandering tot iets anders, misschien nog iets mooiers kan leiden. Een vlinder staat ook symbool voor de kortstondigheid van het leven, voor creativiteit, romantiek, plezier en als boodschapper van de spirituele wereld.

•Roos – liefde en de vergankelijkheid van het leven

De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven. Soms is een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.

•Duif – liefde, vrede en onschuld

De duif is het symbool voor vrede, maar verwijst ook naar eenvoud, zuiverheid en onschuld. De duif met de olijftak in de bek is het symbool van de goede tijding en van de vrede.

•Ster – nieuw leven

De ster wordt vaak gebruikt om de geboorte aan te geven. Het wordt met zowel een vierpuntige als vijfpuntige ster weergegeven. De vijfpuntige ster staat symbool voor welslagen en gezondheid.

•Verstrengelde handen – liefde, trouw en verbondenheid

Het symbool van liefde, trouw en de verbondenheid tussen twee geliefden die elkaar ook na de dood vasthouden.

•Opengeslagen boek – boek des levens

Een opengeslagen boek verwijst naar het boek des levens, het is een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn.