< terug

Wat is een hospice?

De meeste mensen willen thuis sterven, maar er kunnen omstandigheden zijn dat dat niet meer mogelijk of wenselijk is. Toch is er in de laatste fase van het leven wel vaak behoefte aan een huiselijke sfeer.

In een hospice wordt een huiselijke omgeving geboden, terwijl er toch voldoende verpleegkundige hulp aanwezig is. In de regel is het zo dat iemand voor opname in een hospice in aanmerking komt als de levensverwachting niet langer is dan 3 maanden. De zorg en aandacht zich erop het leven in deze laatste fase zo draaglijk en comfortabel mogelijk te maken.

Verschillende soorten hospices

Er zijn twee soorten hospices te onderscheiden in Nederland: hospices die met name door vrijwilligers worden gerund (bijna-thuis-huizen genoemd) en hospices waar vooral professionals werken. Dit kan zijn in een bijna-thuis-huis/hospice, het hospice, een afdeling in verpleeghuis, een afdeling in een verzorgingshuis of een afdeling in een ziekenhuis.

In de hospices waar veel vrijwilligers werken wordt de verpleegkundige zorg verleend alsof de bewoner thuis woont: door de ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts, de wijkverpleegkundige is altijd stand-by. Als de huisarts te ver weg woont van het hospice, kan een huisarts uit de regio van het hospice ingeschakeld worden de zorg over te nemen.

In de andere soort hospices wordt de verpleegkundige zorg verleend door eigen verpleegkundigen en verzorgenden. Deze hospices zijn vaak gelieerd aan een zorginstelling en hebben veelal een eigen arts in dienst. Afhankelijk van de situatie kunnen hospice-arts en huisarts (samen met de patiënt en diens naaste) afstemmen wie welke taken op zich neemt.

Financiering

De zorg die in een hospice of bijna-thuis-huis wordt verleend, wordt vergoed via de zorgverzekeringswet. Bewoners betalen dus niet voor de zorg. Ook de hulpmiddelen die patiënten daar nodig hebben (zoals een speciaal matras of een postoel) worden vergoed.
De patiënt betaalt wel een eigen bijdrage omdat de hospicevoorziening geen vergoeding van de overheid of zorgverzekeraar krijgt voor het onderhoud van het pand, de energie, het eten, de scholing van het personeel, et cetera. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per hospice. Deze kosten kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed als u daarvoor aanvullende verzekerd bent.

Opname regelen

Een opname kan in gang gezet worden door een verwijzing van een arts of een verpleegkundige. Ook de patiënt zelf, of diens naasten, kunnen contact opnemen met het hospice. Opname is doorgaans mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn van hospice tot hospice verschillend. Vaak zijn er opnamecriteria die te maken hebben met de ernst van de ziekte, de prognose, woonomstandigheden en beschikbare mantelzorg (de zorg van partner, familieleden en vrienden).

Terminale zorg

Hier kunt u meer lezen over palliatieve en terminale zorg. Wilt u meer weten over terminale zorg wanneer iemand thuis is dan kunt u hier meer informatie vinden.