< terug

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Vaak weten mensen niet wat palliatieve zorg is totdat ze er zelf mee te maken krijgen, bijvoorbeeld wanneer zijzelf of iemand uit hun omgeving ongeneeslijk ziek wordt. Het grote verschil tussen palliatieve en terminale zorg is dat de palliatieve fase veel langer kan duren.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is erop gericht patiënten die niet meer kunnen genezen zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven te bieden. Dat kan door de klachten die met de ziekte gepaard gaan te verlichten, maar kan ook betrekking hebben op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor de patiënt (én zijn naasten). 
De patiënt zelf bepaalt wat ‘goede kwaliteit van leven’ is.
Palliatieve zorg kan kort of langdurig zijn, van enkele dagen tot maanden of zelfs jaren. ‘Palliatief’ wil dus niet zeggen dat iemand zeker op heel korte termijn zal overlijden.

Wat is terminale zorg?

De terminale fase is de laatste levensfase, terminale zorg is het laatste deel van de palliatieve zorg. Vermindering van het lijden staat hier voorop. De zorg heeft tot doel om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen.

Palliatieve zorg en terminale zorg hebben dus een paar overeenkomsten. Het grote verschil tussen palliatieve en terminale zorg is dat de palliatieve fase veel langer kan duren, zelfs meerdere jaren. Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien ongeveer drie maanden is.

Wilt u graag weten hoe terminale zorg werkt wanneer iemand thuis is? Dan kunt u hier meer lezen. Hier kunt u lezen wat een hospice precies is.