< terug

Wat kan een geestelijk verzorger voor mij betekenen?

Wat kan een geestelijk verzorger betekenen in de laatste fase van mijn leven?
Wanneer het einde nadert kan de behoefte aan iemand die met aandacht en oprechte interesse luistert groot worden. Vaak bieden vrienden en familie deze steun, maar niet iedereen heeft vertrouwde anderen om zich heen die deze steun kunnen geven. Of men wil of durft over een specifiek onderwerp niet met naasten te spreken.

Herkent u bij uzelf of een naaste één/meer van het volgende?

Er is sprake van:

– Een heftige levensgebeurtenis verlies, trauma, conflict, (bijna) overlijden.
– Heftige emoties of het uitblijven ervan (verdriet, angst, paniek, boosheid, woede, machteloosheid, wanhoop, somberheid, frustratie).
– Een ernstig ziekteproces, onmacht, ingrijpende gebeurtenissen.
– Een ziekenhuisopname van langdurige aard of bij crisis.
– ‘Waarom’ gedachten, onbegrip en/of verwarring, waarom overkomt mij dit? Of waarom zou ik nog doorgaan? Of Ik kan/wil niet meer.
– Eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te staan.
– Lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring lijkt te zijn (slaapproblemen, nachtmerries, onrust of gespannenheid, intense vermoeidheid.
– Uitingen van (niet) geloven, zoeken naar verklaringen, levensles, betekenis van wat hem/haar overkomt, ik-overstijgende vragen naar verbondenheid met een groter geheel.

Er is behoefte aan:

– Het markeren van een bepalende levensgebeurtenis door middel van een bestaand of persoonlijk op maat gemaakt ritueel (bij keerpunten in het leven).
– Het overzien van een moeilijke (ethische) beslissing wel of niet behandelen, kiezen tussen twee belangrijke maar elkaar uitsluitende opties.
– Het vertellen van verhalen of ingrijpende gebeurtenissen.
– Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop.
– Het vrijuit spreken over /verkennen van een moeilijk thema schuld, levenseinde(wens), seksueel geweld, ongewenst kinderloos, schaamte.

Of wanneer de volgende klachten niet minder worden:

– Angst-, wanhoop-, en/of somberheidgevoelens.
– Slaapproblemen of nachtmerries.
– Onrust of gespannenheid.
– Intense vermoeidheid.
– Boosheid, woede, frustratie.

Dan is de kans groot dat een geestelijk verzorger iets kan betekenen.

Wie/wat is een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger kan bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij/zij biedt een open, niet-oordelende en oprechte betrokkenheid en is gericht op het begrijpen van uw verhaal. Hij/zij is gericht op wat voor u belangrijk is en kan ondersteuning bieden bij moeilijke beslissingen en bij het zoeken naar perspectieven en mogelijkheden die hoop, kracht en troost bieden. Hij/zij is gericht op wat voor u belangrijk is en kan indien gewenst bijdragen aan het herstellen van verbindingen.

Waar vind ik een geestelijk verzorger? 

In veel zorginstellingen zijn geestelijk verzorgers aanwezig en kunt u een beroep op hen doen. Geestelijk verzorgers kunnen ook bij u thuis komen, hiervoor zult u vaak zelf (een deel van) de kosten moeten betalen. Via de beroepsvereniging VGVZ kunt u meer informatie vinden.