< terug

Wat kun je voor iemand doen in de stervensfase?

Tijdens het stervensproces worden mensen geleidelijk aan steeds zwakker. Dat kan iemand angstig of onrustig maken. Wat kun je tijdens de stervensfase nog voor iemand doen?

Een stervende wil meestal niet alleen zijn. In deze laatste levensfase zullen veel mensen terugblikken op hun leven. Tegelijkertijd gebeurt er van alles in het lichaam.

Nabijheid

Zorgen voor een stervende kan door tijd met elkaar door te brengen en herinneringen op te halen. Wees niet teleurgesteld wanneer u weinig reactie krijgt. Mensen zijn meestal te moe om te kunnen reageren, maar gewoon bij elkaar zijn kan veel rust en troost geven.

Rust

Het hoeft niet altijd stil te zijn rondom het sterfbed, maar houd het rustig. Ga met een beperkt aantal mensen tegelijk rond het bed zitten en maak geen harde geluiden. Stemgeluiden van vertrouwde personen en ‘huisgeluiden’ kunnen heel geruststellend zijn voor de stervende. Zorg voor een goede afwisseling tussen rust en stilte. Als het bij de stervende past kun je gebruikmaken van muziek. Let er wel op de ‘stopknop’ op tijd te bedienen, rust kan ook weldadig zijn.

Het gehoor kan in de stervensfase nog heel lang intact blijven. Ook als de stervende niet meer aanspreekbaar is, kunt u de stervende nog aanspreken. Zeg dat u er bent, raak iemand regelmatig aan en ga er vanuit dat de stervende meer ‘meekrijgt’ dan wij denken. Woorden, zinnen of teksten die gaan over loslaten kunnen helpen iemand meer ontspannen naar het einde te begeleiden. En zorg dat uzelf zoveel mogelijk ontspannen bent, dat maakt dat de stervende gemakkelijker kan loslaten.

Wissel elkaar af

Het verzorgen van een stervende kan veel voldoening geven maar het kan, zeker wanneer het sterven lang op zich laat wachten, ook uitputtend zijn. Zorg daarom dat u voldoende rust neemt en elkaar afwisselt. Regel ook tijdig voldoende praktische en ondersteunende hulp van een verpleegkundige, verzorgende en/of vrijwilliger. Deze zorg kan via de huisarts of de (terminale) thuiszorg VPTZ geregeld worden. Op deze manier wordt het waken een waardevolle periode waarin men elkaar als familie en vrienden zeer nabij is.

Het afscheid

Als uw naaste is overleden kunt u alle tijd nemen om op een voor u goede manier afscheid te nemen. Uiteraard kunt u ook helpen met de laatste verzorging als u dat graag wilt. De verzorgende of verpleegkundige of uitvaartverzorger kan u daarin begeleiden.