< terug

Wat moet u direct na het overlijden doen.

De (huis)arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden.

Nagaan of er een testament en/of een codicil/wilsbeschikking is (de overledene kan beschikkingen getroffen hebben betreffende de uitvaart).

Nagaan of er codicillen zijn voor bijvoorbeeld transplantatie.

Controleren of er een uitvaart- of levensverzekering is.

Contact opnemen met een uitvaartondernemer of de uitvaartverzekeraar.

Aangifte doen van het overlijden bij de gemeente in de plaats van overlijden. Meestal verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte van het overlijden bij de gemeente. U krijgt van de gemeente de akte van overlijden.

Er moet verlof tot cremeren of begraven komen. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overlijdensakte wordt opgemaakt, geeft dit verlof af.