< terug

Wat zijn de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn vanzelfsprekend afhankelijk van persoonlijke wensen, maar liggen gemiddeld tussen de € 5.000 en € 8.000 of oplopend tot bijna € 10.000 (of meer) als u bijzondere wensen heeft.

Specifieke wensen kosten geld

Een uitvaart die meer dan gewoonlijk een persoonlijke invulling krijgt, kost vaak ook meer geld. Voor alles wat afwijkt van de standaard, bestaat de kans op hogere kosten. Alternatieve kisten, bijzondere rouwkaarten of unieke grafmonumenten zijn meestal duurder dan wat er standaard wordt aangeboden.
Het is natuurlijk heel plezierig als een auladienst niet aan een half uur gebonden is. Maar meer tijd betekent vaak ook meer geld. Ook voor een begrafenis of crematie ‘s avonds op of zaterdag wordt de rekening (meestal) verhoogd. Specifieke wensen kosten geld, kortom, voor iedereen geldt een andere berekening.

Onverwachts overlijden

De kosten van een uitvaart zijn uiteraard afhankelijk van de wensen, maar vaak ook van de omstandigheden. Een plotseling overlijden zal in de regel leiden tot een hogere nota. Nabestaanden hebben zich immers niet kunnen voorbereiden (er wordt bijvoorbeeld gekozen voor het plaatsen van een kostbare advertentie, omdat er geen actuele adressenlijst is). Wanneer er meer belangstellenden uitgenodigd worden, stijgen de kosten ook fors: naast extra drukwerk en consumpties zal dan ook extra aulatijd nodig zijn.

Wat kost een gemiddelde uitvaart? 

Een lijst met de gemiddelde kosten van de belangrijkste onderdelen van een uitvaart vindt u hier. De lijst is te beschouwen als een ‘boodschappenlijst’ waarmee u globaal de kosten van een uitvaart kunt berekenen. Maar bedenk wel: zoals er geen ‘gemiddelde’ mens bestaat, is er ook geen ‘gemiddelde’ uitvaart. U kunt aan deze indicatie dan ook geen rechten ontlenen. Ook met behulp van de uitvaartwaardemeter kunt u een schatting maken van de gemiddelde kosten van uw uitvaart.

Per uitvaartonderneming en crematorium variëren de prijzen. Ook kan het uitmaken in welke regio de uitvaart plaatsvindt. Uitvaartondernemingen en crematoria die landelijk werken hanteren landelijke tarieven. En in de Randstad kost de dienstverlening misschien wat meer, maar zullen er in andere regio’s weer meer kerkdiensten plaatsvinden. Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie. Ook zijn de kosten afhankelijk van de graf- of crematiekosten in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt. Deze prijsverschillen kunnen per gemeente erg groot zijn.

Kosten (graf)monumenten

Voor (graf)monumenten geldt dat er heel veel mogelijkheden zijn. Er is een enorme variëteit aan mogelijkheden, van grafstenen tot sierurnen. Dit maakt ook dat het bijna onmogelijk is hiervoor een richtprijs te geven. Gemiddeld wordt er tussen de € 2.000 en € 4.000 voor een grafsteen betaald. De prijs van een grafsteen kan eveneens variëren: kiest u voor een eenvoudige grafsteen of laat u een kunstenaar een uniek grafmonument ontwerpen? Alles heeft zijn prijs. De kosten van een (graf)monument worden veelal niet gedekt bij een gemiddelde uitvaartverzekering, maar kunnen worden bijverzekerd.

Kosten bewustzijn

Tegenwoordig is het kostenbewustzijn ook tot de laatste levensfase doorgedrongen. Toch blijven geld en dood een lastige combinatie. Menigeen zal bij een sterfgeval er niet aan denken met een ondernemer over de prijzen te onderhandelen. Soms vanwege de emoties die er op zo’n moment zijn, maar het is ook het idee dat op dit soort dingen niet beknibbeld moet worden. Maar waarom zou u niet kritisch naar de kosten kijken? Hoe u de kosten kunt verlagen leest u hier. Hoe u uw uitvaart kunt betalen leest u hier.

Hoe kunt u een en ander goed voorbereiden? 

Leg uw wensen eens vast en spreek er met uw partner of kinderen over. Ga dan naar een uitvaartorganisatie en vraag een offerte voor de uitvaart zoals u hem zou wensen. De uitvaartverzorger kan u ook vertellen hoe de uitkering van uw verzekeraar opgevraagd kan worden. Zorg ervoor dat deze zaken bij uw belangrijke papieren bewaard blijven.