< terug

Wat zijn de mogelijkheden als ik as wil laten verstrooien?

Als u de as van uw dierbare wilt laten verstrooien zijn er diverse mogelijkheden. De meeste begraafplaatsen en crematoria beschikken over een eigen strooiveld waar u zelf de as kunt verstrooien of dat kunt laten doen door een medewerker van het crematorium. Maar u kunt de as ook laten verstrooien vanaf een boot, uit een vliegtuig of zelfs per heliumballon. U kunt ook kiezen voor een combinatie van bijzetten en verstrooien. Een klein gedeelte van de as bewaart u dan bijvoorbeeld in een urn of medaillon en de rest van de as kan dan worden verstrooit.

Verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

Crematoria en begraafplaatsen beschikken meestal over een eigen strooiveld. Dat kan een grasveld zijn, maar het kan ook een gedeelte van een bos en/of park zijn. De verstrooiing van de as op deze terreinen gebeurt op een door u uitgekozen plekje door of (wanneer u de as zelf wilt verstrooien) onder begeleiding van een medewerker van het crematorium of kunt dat laten verzorgen door het crematorium. Veel crematoria bieden bovendien de mogelijkheid om van het verstrooien een soort van laatste afscheidsceremonie te maken.

Met het verstrooien van de as op een strooiveld heeft u een plek waar u kunt terugkeren om uw dierbare te gedenken. U moet zich wel realiseren dat op het strooiveld de as van verschillende overledenen door elkaar zal komen. Bij het verstrooiveld kan vaak ook, wanneer de ruimte dat toelaat, een herinneringstegel of een gedachtenisplaatje geplaatst worden. Wanneer u wilt kunt u na de verstrooiing het vuurvaste identiteitssteentje dat in de asbus zat, mee naar huis nemen.

Verstrooiing op het crematoriumterrein zonder aanwezigheid van familie

Wanneer u ervoor kiest om niet zelf bij de verstrooiing op het crematoriumterrein aanwezig te zijn, dan licht het crematorium u, wanneer u dat wilt, in over het tijdstip, de dag en waar de verstrooiing heeft plaats gevonden.

Verstrooiing op een andere plaats

Verstrooiing op het terrein van een ander crematorium of van een begraafplaats is ook mogelijk. Heeft u specifieke wensen over de plek van verstrooiing dan moet u dat uitdrukkelijk kenbaar maken.
Het is bijvoorbeeld mogelijk de as bij te laten zetten in een bestaand graf, maar dan is wel de toestemming nodig van de begraafplaats en van de rechthebbende op dat graf. Het is dan ook aan te bevelen u van tevoren goed op de hoogte te stellen of aan de specifieke ‘strooiwensen’ tegemoet gekomen kan worden.
Met uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar is het ook mogelijk om de as op een terrein te verstrooien dat niet specifiek daarvoor is bedoeld.

Verstrooiing op speciale verstrooivelden

Er zijn in het hele land ook specifieke verstrooiterreinen. Denk hierbij aan het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, Strooiveld Nirvana of op een aantal specifieke terreinen van Staatsbosbeheer. Informeer bij het crematorium van uw keuze naar hun specifieke verstrooiterreinen.

Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen op de Hoge Veluwe
Het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen ligt bij Arnhem. Dit terrein, gelegen in het mooie Veluwse landschap, heeft een oppervlakte van maar liefst 80 hectare. Daar kunt u de as naar wens in de bossen of bij de uitgestrekte heidevelden verstrooien, onder begeleiding van een medewerker van het crematorium. De as kan daar ook worden verstrooid zonder aanwezigheid van familie. Het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen is opengesteld voor publiek. U kunt tijdens het wandelen uw dierbare herdenken. Daarnaast is het mogelijk om in overleg een herinneringsboom te planten.

Strooiveld Nirvana

In overleg met de Hindoestaanse gemeenschap in Twente is het verstrooiveld Nirvana gerealiseerd. Dit strooiveld maakt het mogelijk om volgens de Hindoe-ritus as te verstrooien in het water. Het is een openbaar verstrooiveld, iedereen kan van deze manier van verstrooien gebruik maken.

Verstrooiing vanaf een boot, uit een vliegtuig of per heliumballon

Ook zijn er nog diverse andere mogelijkheden om de as te laten verstrooien. Bijvoorbeeld vanaf een boot, uit een vliegtuig of met een heliumballon. Op internet zijn vele mogelijkheden te vinden. Het crematorium kan de overbrenging van de asbus voor u verzorgen. Hier leest u meer over de mogelijkheden voor de verstrooiing boven water.