< terug

Wat zijn de mogelijkheden voor de verstrooiing boven water?

Individuele of collectieve verstrooiing op zee

Bij een individuele verstrooiing wordt de as van één overledene verstrooid. Op uw verzoek huurt het crematorium een schip of vliegtuig. Onder begeleiding van een medewerker van het crematorium wordt de as in uw aanwezigheid verstrooid. Daarbij kan een korte ceremonie plaatsvinden, zoals het strooien van bloemen, het afspelen van muziek of het uitspreken van een in memoriam.

De verstrooiing van de as vanuit een vliegtuig gebeurt altijd onder begeleiding van een medewerker van het crematorium. Vanaf een boot kan de verstrooiing, wanneer men dat wil, door de nabestaanden zelf worden gedaan.

Tijdens een collectieve verstrooiing wordt de as van meerdere personen boven zee verstrooid. De medewerker van het crematorium verstrooit op respectvolle wijze de as van meerdere overledenen afzonderlijk. Wel is het mogelijk een korte ceremonie te laten uitvoeren.

Er zijn crematoria die de nabestaanden vooraf laten weten wanneer de as van hun dierbare verstrooid zal worden, maar meestal wordt men hierover niet van te voren geïnformeerd. Wanneer nabestaanden dit wensen ontvangen zij na afloop van de verstrooiing een bericht van datum, plaats en tijdstip waarop de verstrooiing heeft plaatsgevonden.

Opstapvaarten

Bij een opstapvaart wordt het schip gedeeld met andere families. U vaart zelf mee naar open zee en u zorgt zelf voor het meenemen van de as, de eventuele bloemen, en verstrooiing hiervan. Op zee wordt voorafgaande aan elke verstrooiing een korte persoonlijke plechtigheid gehouden, waarna u in alle rust de gelegenheid krijgt om te verstrooien.

Verstrooiing op de binnenwateren

Verstrooiing van de as op binnenwateren, meestal op de meren, waaronder het IJsselmeer en het Markermeer, gebeurt meestal vanaf een schip.

Verstrooiing boven water per vliegtuig

De verstrooiing boven zee kan per vliegtuig worden uitgevoerd en de nabestaanden kunnen meevliegen als ze dat willen. Er wordt gevlogen met 4-zits toestellen. Naast de piloot en de uitvaartleider kunnen er maximaal twee nabestaanden mee.

Als er meer nabestaanden mee willen vliegen kunnen volgtoestellen worden ingezet. In ieder volgtoestel kunnen elk 3 nabestaanden mee, waarbij er een maximum is van 6 toestellen per vlucht. Bij grotere groepen belangstellenden worden er volgtoestellen ingezet of wordt er een Fly-By toegepast.

Bij een Fly-By-vlucht kunnen nabestaanden en andere belangstellenden met elkaar vanaf het strand de verstrooiing bijwonen en waarnemen. De verstrooiing wordt bij een Fly-by-vlucht minder ver uit de kust uitgevoerd.

De kosten van een verstrooiing op het water

De kosten van verstrooiingen op het water variëren. Zo zijn de kosten vanaf een boot gering, tenzij er nabestaanden aanwezig zijn. Vanuit een vliegtuig zijn de kosten hoger.