< terug

Wat zijn de mogelijkheden voor het bijzetten van de as?

Bijzetten van de as

Als u kiest voor het bijzetten van de as zijn er verschillende manieren waar en waarop u de as wilt bijzetten. Bijzetten kan bijvoorbeeld in een columbarium of in een urnentuin, maar ook thuis.

Bijzetting in een columbarium (urnenmuur)

Een columbarium of urnengalerij is een wand of een muur met daarin allerlei nissen, waarin de (sier)urn wordt bijgezet. De asbus – geplaatst in een (sier)urn – kan in uw aanwezigheid worden bijgezet. In de nis is naast de urn nog ruimte om iets van persoonlijke aard neer te zetten. Ook zijn er dubbele nissen, bijvoorbeeld voor de asbussen van een echtpaar, die ofwel in één grote sierurn of in twee aparte kunnen worden geplaatst.
Bij sommige crematoria staat de asbus in een gesloten columbarium. Een dergelijke sluitplaat kan transparant zijn, waardoor de urn zichtbaar blijft. Uiteraard kan de sluitplaat ook van steen, metaal of van marmer tot brons zijn, en u kunt op de afdekplaat een tekst of afbeelding laten aanbrengen. In een afgesloten nis kan de asbus zonder sierurn worden geplaatst.
De sluitplaat kan voorzien worden van een bloemenhouder.
Zowel een sluitplaat als een sierurn dient u zelf aan te schaffen en is eigendom van de huurder van de nis.

Hoelang blijft de as in het columbarium?

U bepaalt zelf hoe lang de urn in het columbarium blijft. U kunt de nis in het columbarium voor meerdere jaren huren, en de huurtermijn kan steeds worden verlengd.
De nissen worden doorgaans eerst voor 5 jaar of langer verhuurd, daarna kan er in principe onbeperkt verlengd worden, indien gewenst ook per jaar.

Bijzetting in de urnentuin

Bij de meeste crematoria is een speciaal aangelegde tuin waar u een plaatsje kunt kiezen om de asbus in een sierurn boven aarde te plaatsen.

Bijzetting van de asbus in een urnengraf

De urnentuin biedt uitkomst wanneer u heeft gekozen voor een crematie, maar wel graag een graf als herdenkingsplaats wilt hebben. U kunt de (sier)urn ondergronds bijzetten onder een steen of zogenaamd urnament. Urnamenten zijn meestal kleinere graven waarin een urn geplaatst kan worden en die voorzien kunnen worden van een grafsteen of plaquette, overeenkomstig het reglement van het crematorium.
Urnamenten kunnen sterk variëren wat betreft vorm, afmetingen en gebruikte materialen. Ze kunnen bijvoorbeeld van brons, glas of keramiek zijn. De steen of het urnament kunt u laten voorzien van een inscriptie.

Het plaatsen van de asbus in een urnenkelder

Een andere mogelijkheid is het huren van een urnenkelder, ook wel urngraf genoemd. Dat is echter niet bij alle crematoria mogelijk.
De oppervlakte van de grond voor een urnenkelder is afhankelijk van het aantal te plaatsen asbussen/sierurnen. Evenals bij graven kan er een monument op de urnenkelder worden geplaatst.

Bijzetting in bestaand- of urnengraf

Misschien wilt u de asbus laten plaatsen in een urnengraf of columbarium elders. Sommige begraafplaatsen beschikken over een eigen columbarium.
Ook kunt u de asbus op of in een bestaand graf laten (bij)plaatsen. Dit kan zowel in een standaardgraf als in een speciaal daarvoor geschikt gemaakt urnengraf. Wilt u de asbus op of in een bestaand graf bijplaatsen, dan is er wel toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf.
Het crematorium kan op uw verzoek de overbrenging van de asbus naar de begraafplaats of crematorium verzorgen.
Op ‘gesloten’ begraafplaatsen – dit zijn begraafplaatsen die gesloten verklaard zijn – mogen meestal asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de ruiming van het graf kunnen deze asbussen vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en eventueel bijgeplaatst worden in een ander graf, alsnog verstrooid worden of bij iemand thuis worden geplaatst.

Bijzetting in de urnenvijver

Bij sommige crematoria is het mogelijk om de as in een speciaal hiervoor bestemde urn in de urnenvijver te bewaren.

Zeebijzetting

U kunt er voor kiezen om de as bij te zetten in de Noordzee. De as wordt dan in een zouturn vanaf een schip te water gelaten. De urn lost na verloop van tijd op in het zeewater.