< terug

Wat zijn voordelen van het vooruit betalen van de uitvaart?

U heeft geen uitvaartverzekering maar u wilt er wel van verzekerd zijn dat het geld dat u voor uw uitvaart beschikbaar heeft ook daadwerkelijk voor uw uitvaart gebruikt wordt. 
U stort bij een uitvaartonderneming die deze dienst aanbiedt een bedrag dat maximaal overeenkomt met de kosten voor uw uitvaart. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Het maakt niet uit of het overlijden in de nabije toekomst te verwachten is, of nog ver weg is.

Voordelen:

– Het geld dat u bestemd heeft voor uw uitvaart wordt ook echt voor uw uitvaart aangewend.

– Doordat uw storting een vooruitbetaling betreft is het gereserveerde bedrag tot een bepaald maximum vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing, de belasting die u moet betalen in box 3. De belastingtelefoon kan u hier nader over informeren.

– De uitvaart wordt volgens uw wensen uitgevoerd door de uitvaartonderneming die deze dienst aanbiedt. Die zorg wordt de nabestaanden dus uit handen genomen.

– De aanbiedende uitvaartonderneming geeft korting op bepaalde diensten.

– De na de uitvaart eventueel resterende gelden worden toegewezen aan een nieuwe of reeds bestaande vooruitbetaler.