< terug

Vragen over erfenis

Heeft u wel eens nagedacht over uw nalatenschap? Na uw dood kan de wettelijke verdeling van uw nalatenschap anders uitpakken dan u misschien had gewild of voorzien. Door uw wensen vast te leggen in een testament of codicil kunt u ervoor zorgen dat uw nalatenschap wordt verdeeld zoals u dat wenst.
>>Hoe stel ik een codicil of testament op?

Een executeur aanstellen

U kunt een executeur benoemen om uw laatste wil uit te voeren. Een executeur is belast met de praktische uitvoering van de werkzaamheden die het overlijden met zich brengt en wikkelt de nalatenschap naar behoren af. Ook het regelen van de begrafenis of de crematie kan daar onder vallen.
>>Wat doet een executeur en hoe stel ik deze aan?

Uw testament en de eigen bijdrage voor de AWBZ

Veel mensen zijn geschrokken van de nieuwe regelgeving op het gebied van de eigen bijdrage voor zorg- en ziektekosten (AWBZ). De nieuwe maatregelen van de AWBZ die per 1 januari 2013 zijn ingegaan leiden veelal tot een hogere eigen bijdrage voor de AWBZ voor ‘mensen met vermogen’.
>>Is uw testament AWBZ-bestendig?

Wat zijn de financiële gevolgen van een overlijden?

Na een overlijden worden nabestaanden met een gewijzigde financiële situatie geconfronteerd. De keuzes die mensen tijdens hun leven maken (trouwen, samenwonen, kinderen krijgen) zijn van invloed op de financiële gevolgen na hun overlijden.
>>Wat zijn de financiële gevolgen van een overlijden?

Hoe regel ik de voogdij over mijn kinderen?

Wanneer u minderjarige kinderen heeft, is het goed u af te vragen wat er met de kinderen gebeurt op het moment dat u iets overkomt. Door middel van een testament kunt u vastleggen wie er na uw dood de zorg voor uw kinderen op zich zal nemen.
>>Hoe regel ik de voogdij over mijn kinderen?

Met welke belastingen krijg ik te maken na een overlijden?

Na een overlijden krijgt u te maken met de financiële afwikkeling. De vraag hoeveel belasting verschuldigd is bij het overlijden van een persoon valt niet eenduidig te beantwoorden. Veel is afhankelijk van de vraag of er al dan niet een testament is opgesteld en hoe dat testament is vormgegeven.
>>Met welke belastingen krijg ik te maken na een overlijden?

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Helaas krijgen wij bijna allemaal wel eens te maken met een sterfgeval waarvoor we naar de notaris moeten. Om over de banktegoeden van een overledene te kunnen beschikken is vaak een verklaring van erfrecht nodig.
>>Is een verklaring van erfrecht verplicht?