< terug

Hoe kan ik mijn uitvaartwensen vastleggen?

Het moment waarop we afscheid van het leven moeten nemen kan zeer onverwacht komen. Het is dan ook verstandig om op een rustig moment eens te bedenken wat uw wensen met betrekking tot uw uitvaart zijn en dat vast te leggen, om te voorkomen dat uw nabestaanden onverwacht worden opgezadeld met vragen waarop ze het antwoord niet weten.

U kunt uw uitvaartwensen op verschillende manieren vastleggen:

Testament

Uw nalatenschap regelt u in een testament, daarvoor gaat u naar de notaris. Als u een testament opstelt, kunt u ervoor kiezen om hierin tegelijk ook de wensen voor uw uitvaart vast te leggen. In dat geval wordt in het testament niet alleen uw nalatenschap geregeld, maar ook de uitvaart vastgelegd. Uiteindelijk kan de opdrachtgever van de uitvaart altijd anders beslissen.

Levenstestament

Een levenstestament omvat zaken die u wilt vastleggen voor het geval u op een gegeven moment niet meer zelfstandig in staat bent om beslissingen te nemen. Ook in een levenstestament kunt u uw wensen voor de uitvaart vastleggen.

Codicil

U kunt uw uitvaartwensen ook kenbaar maken in een codicil. Als u een codicil zelf ondertekent en er een datum op zet, dan heeft een codicil dezelfde rechtsgeldigheid als een testament.

Wilsbeschikking

U kunt thuis op een rustig moment de wensen voor uw uitvaart op papier zetten. Een zgn. ‘wilsbeschikking of persoonlijke wensenformulier’ kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. In een wilsbeschikking staat het verloop van een uitvaart beschreven, met de mogelijkheid om per onderdeel uw eigen wensen in te vullen. Een wilsbeschikking is kosteloos aan te vragen bij de Uitvaart Informatie Hulplijn.

Voorbespreking

U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaartwensen alvast vast te laten leggen bij een uitvaartondernemer door middel van een zgn. voorbespreking. Maak daarvoor een afspraak met de uitvaartondernemer van uw keuze. Het kan ook verstandig zijn om bijvoorbeeld de kosten die een uitvaart met zich meebrengt eens te laten berekenen.

Online 

Tegenwoordig zijn er ook online mogelijkheden om uw wensen vast te leggen. Sommige uitvaartondernemers bieden de mogelijkheid om uw wensen online vast te leggen. Via Pinterest kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart in beelden uitdrukken.